Utskrift
Kategori: Nyheter 2021

Velkommen til det 53. Blodslitet! 

PM 2021

 

Frammøte og parkering
Fredrikstad Skiarena ved Veum. Arena ligger 2 km fra Fredrikstad sentrum.
Merket fra E6 avkjøring nr. 9 ved Solli, link til google maps her...

Parkering på jorde ved arena. Alternativ parkering ved vått føre, vil være 300 m - 1200 m unna Arena.

Parkeringsavgift inkl. i påmelding.

Arena
Fredrikstad Skiarena. Denne ble offisielt åpnet i september 2020. En asfaltert løype på 1,6 km for rulleski og kunstsnø, sentralt plassert ved en av inngangene til Fredrikstadmarka.
 

Kart

Borredalen.
Målestokk 1:10000 og 1:7500. Ekv. 5m
Utgitt 2021.
Synfart av Håvard Lucasen.

 

Terreng

Fredrikstadmarka har nord-sør-gående høydepartier, med et rikt sti-nett med bl.a. lysløype. Terrenget er lettløpt med mye berg i dagen.
Det blir også detaljrike områder, lettløpte raske partier og moderat kupering.

Som vanlig med koller og rygger bestående av lavere furuskog, og med større bar- og løvskog i dalene i mellom.
Terrengpartiene er oppdelt og avgrenset av stier og veier. Ny og gammel hogst forekommer.

2 store vann, og 1 stor farlig myr ligger også sentralt i løpsterrenget. Vann og farlig myr er forbudt område, og må ikke krysses!


Klasser, starttider, løyper, målestokk

Klasse

Start

Lengde (km)

Stipulert
 tid (min)

Målestokk

N Åpen

10.15

3,6

33

1:10000

H9-10

10.15

3,9

35

1:10000

N2-Åpen 10-16 10.15 3,9 28 1:10000
N2-Åpen 17- 10.15 3,9 28 1:10000
C åpen 10-16 10.15 4,3 46 1:10000
C åpen 17- 10.15 4,3 46 1:10000
B åpen 10-16 12.45 4,5 42 1:10000
B åpen 17- 12.45 4,5 46 1:10000

H11-12

10.00

4,0

29

1:10000

H13-14

12.30

6,3

45

1:10000

H15-16

12.15

10,6

71

1:10000

H17-18

10.30

15,2

100

1:10000

H19-20

10.00

16,5

106

1:10000

H21-

10.45

24,1

143

1:10000

H35-

11.30

12,5

85

1:10000

H40-

11.30

12,5

83

1:10000

H45-

11.00

11,0

79

1:10000

H50-

11.30

11,0

80

1:10000

H55-

10.00

10,6

84

1:7500

H60-

10.15

10,6

90

1:7500

H65-

11.45

8,9

81

1:7500

H70-

11.45

8,2

83

1:7500

H75-

12.00

5,7

67

1:7500

H80-

12.00

4,3

63

1:7500

H85- 11.30 4,3 70 1:7500

H Åpen

12.00

9,6

61

1:10000

D9-10

10.15

3,9

39

1:10000

D11-12

10.30

4,0

32

1:10000

D13-14

12.45

6,3

51

1:10000

D15-16

12.45

8,9

73

1:10000

D17-18

11.15

13,3

110

1:10000

D19-20

10.45

14,2

113

1:10000

D21-

11.00

15,8

114

1:10000

D35-

11.30

10,6

93

1:10000

D40-

11.30

10,6

90

1:10000

D45-

10.45

8,9

77

1:10000

D50-

10.45

8,9

81

1:10000

D55-

11.15

8,2

86

1:7500

D60-

11.15

8,2

92

1:7500

D65-

11.00

5,8

83

1:7500

D70-

11.00

5,8

91

1:7500

D75-

11.00

4,3

72

1:7500

D80-

11.00

4,3

69

1:7500

D85- 11.30 4,3 72 1:7500

D Åpen

11.45

8,8

70

1:10000

 

 

Startnummer
Alle løpere skal løpe med startnummer. Startnummer ligger i lagsposen. Ta med sikkerhetsnåler selv, vi tenker gjenbruk her (vi har noen ekstra i løpskontoret).

Lagsposer og Emit
I lagsposen ligger det startnummer, backuplapper, bestilte leiebrikker emit, og kart til D/H9-10, D/H11-12, N Åpen, N2 åpen 10-16, N2 åpen 17, C åpen 10-16 og C åpen 17-.
Alle må kontrollere at det løpes med riktig brikkenummer i forhold til nummeret oppgitt i startlista. Ved feil må det gis beskjed til løpskontoret før start (endring av brikkenr. mot en avgift på kr. 50,-).
Ekstra backuplapper finnes på løpskontoret.
Leiebrikker leveres tilbake ved målgang. Hvis brikker ødelegges eller ikke leveres tilbake, vil løperens klubb bli fakturert kostnaden for ny brikke.

Kartene som ligger i lagsposen er kun kopier. Dere får nye og preparerte kart på starten. Disse er nummererte slik at vi med sikkerhet vet hvem som starter.

(Elite benytter IKKE emit-tag iår).

 

Fair Play:
Arrangøren viser til NOFs konkurranseregler, punkt 13.2 vedrørende sportslig opptreden

GPS:
Enkelte utvalgte elite-løpere skal løpe med gps. Dette er informert om på www.blodslitet.no senest fredag. GPS enheter utdeles i telt ved start

Det vil bli åpnet for live Gps-tracking for D/H21-, D/H17-18 og D/H19-20.
Det er ikke tillatt for deltagere eller ledere å tilegne seg informasjon om kart eller løyper gjennom egen eller andres bruk av elektroniske hjelpemidler (PC, telefon eller lignende) mens konkurransen pågår. Dette vil være et brudd på konkurransereglene (13.2.2 og 13.2.3) og medføre diskvalifikasjon av løper.
Det er ikke tillatt å ha nye eller gamle kart i bruk på arenaen mens konkurransene pågår.

 

Start
Alle løpere må nullstille sin elektroniske EMIT stemplingsbrikke på en 0-enhet før de går inn i startfeltet. Løpere som ikke nullstiller brikken sin vil bli diskvalifisert.
Det er fellesstart for alle klasser. Starten foregår på søndre del av arenaen. Kartene er merket med løperens startnummer, gjelder alle klasser. Løperen er selv ansvarlig for å ta riktig kart. Løperne skal følge merket løype i ca. 180 m til startpunkt.

 

Oppvarming

Oppvarming kan kun skje ved og rundt arenaen og parkering. Skogen er forbudt område før start.

 

Gafling/kartbytte
Det er ikke gafling i N-, B- og C-løyper, eller i D65- og eldre samt H75- og eldre.

I øvrige klasser er det innlagt spredning ved bruk av sommerfuglmetoden.

Elite: H 21- løper tre sløyfer + en lengre fellessløyfe. D21, D/H17-18 og D/H19-20 løper to sløyfer + en fellessløyfe.
Alle klasser er tydelig merket med skilt ved inngangen til kartbytte. Løperne er selv ansvarlig for å ta riktig kart. Kartbyttet foregår på arena. Etter løpets slutt deles sløyfekartene ut på arena ca. kl. 13.

 

Væskestasjoner

For løyper lengre enn 6,5 km er det væskestasjoner ute i terrenget. Væskeposter er markert med et drikkebegersymbol på kartet.

Væskestasjon etter målgang i alle klasser.

For klassene D/H21-, D/H17-18 og D/H19-20 er det i tillegg væskestasjon i forbindelse med kartbytte, og passering av arena. Langing av egen drikke til løperne kan gjøres i området ved denne væskestasjonen.

Forbudte områder, vann og farlig myr
 

Det er ikke tillatt å løpe på eller over tomtemark, markert med olivengrønt.
Dyrket mark som er rød-skravert er ikke tillatt å løpe på. Dvs. at jorder som IKKE er rød-skraverte er tillatt å løpe på/over.

Det finnes noen plantefelt som er markert som forbudt område!

2 store vann, og 1 stor farlig myr ligger også sentralt i løpsterrenget. Vann og farlig myr er forbudt område, og må ikke krysses!
De korteste løypene kommer IKKE i kontakt med farlig myr. For de lengre løypene vil farlig myr i tillegg være skravert som forbudt område der det er relevant.

 

Poster og publikumspost
Det er mange poster i skogen. Sjekk koder!

Alle elite-klassene har også en arena-passeringspost på siste-runden.

 

Mål
Etter å ha passert mållinjen skal alle løpere stemple på målpost.

Gjelder også elite, som ikke har trådløs målgang iår.

 

Siste målgang/passering
Siste målgang er kl.15.30. Løpere som forstår at de ikke når i mål innen denne tid, plikter å bryte løpet, begi seg til arena og melde at de er inne. Løpere som ikke har passert siste kartbytte før kl. 14.00, vil ikke få utdelt nytt kart.
Ledsagere må ikke løpe gjennom mål.

 

Sanitet
Blodslitet har eget sanitets-telt med lege og sykepleiere sentralt på Arena.


Klagefrist
Klagefrist på 15min etter at siste løper i klassen er i mål.

Brutte løp
Løpere som har brutt løpet, skal gi beskjed til løpskontoret, eller mål.

Åpen klasse
Det er anledning til å melde seg på i D/H/N Åpen, C-åpen 10-16, C-åpen 17-, B-åpen 10-16, B-åpen 17-, D/H9-10 og D/H11-12 fram til 1 time før start. Påmelding på løpskontoret.

Toaletter
Toaletter finnes på arena.

Lagstelt og vimpler
Lagstelt anbringes i markert område for dette.

Viltrapport
Viltobservasjoner skal rapporteres til løpskontoret.

Premieutdeling
Antall premier ihht. NOFs reglement.
Premieutdeling med opprop fra 1-6 plass (avhengig av antall deltakere ) for klassene H/D 13-14 opp til og med H/D 21 E. Hentepremier fra 7.plass og utover. Øvrige klasser kun hentepremier fra premieteltet.
Premier blir ikke ettersendt.

 

Merke for antall fullførte Blodslitet
Pins som er spesielt utformet, tildeles løpere som har gjennomført løp 1, 5 og deretter hver femte gang. Deltakere som ønsker pins av lavere årsklasse enn den utdelte, kan få kjøpt denne/disse for 25 kr pr. stk.

 

Betaling

Utenlandske klubber/løpere skal betale på forhånd, senest ved henting av lagsposen. Det kan betales med kort. Dersom innbetaling er gjort tett opp mot løpsdagen må kvittering for betaling medbringes. 

 

Jury


Kontrollør

Stein Juliussen, SOL

 

4allsport, Runes O-utstyr og FSK-salgstelt 

Runes O-utstyr  https://www.outstyr.no/ og

4allsport https://www.4allsport.com/

stiller begge med salg av O- og sports-utstyr, klær og sko. Besøk gjerne ders web-butikker også.

FSK har kiosk med servering av kaker, nystekte vafler, bananer, varm og kald drikke. I tillegg blir det grill hvor vi tilbyr hamburgere og pølser. All betaling skjer i år med VIPPS eller bankkort. Det blir ikke mulig å betale med kontanter.
VIPPS - Blodslitet (#125533).

 

Gjenglemte ting
Glemmer du igjen eller mister noe kan det meldes til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

VIPPS, søk på "Blodslitet" (#125533):