Fredrikstadmarka har nord-sør-gående høydepartier, stort sett med furuskog, god sikt og mye berg-i-dagen. Dette gir høy fart i store deler av terrenget, mens det på tvers av åsene blir mer kupering og nedsatt framkommelighet.

Det blir også detaljrike områder, hvor fartstilpasning blir viktig.

Terrengpartiene er oppdelt og avgrenset av stier og veier. Ny og gammel hogst forekommer.

Under får du et lite innblikk i typiske områder fra løps-terrenget gjennom bilder:

terreng21furu1 600

terreng21gran 600

terreng21hogst 600

terreng21vann 600

terreng21skog 600

terreng21furumo 600