Arena-kart for Blodslitet 2017.

Parkering på jordet 200 m unna Arena, men følg merke-bånd som følger veien 500 m.

Storskjerm med løpsområde som bakgrunn.

Museum - er et eget telt som viser Blodslitets historie, i bilder, utstyr, O-folket.

Klubb-telt, er ikke helt plassert enda, vi må se hvordan grus-"plassen" blir ila. uka.

Arenakart